Me një numër rekord prej mbi 110.000 fotografi, të marra nga mbi 13.000 ngarkues në 26 vendet pjesëmarrëse me partner UNESCO-n, u ngarkuan gjatë raundit kombëtar Wiki Loves Earth! Secili nga komunitetet pjesëmarrëse kanë zgjedhur dhjetë fotografitë e tyre më të mira të cilat i përfaqësojnë në raundin ndërkombëtar të konkursit. Tani nëntë anëtarët e jurisë një prej të cilëve është dhe Besnik Hamiti, përfaqësues i Shqipërisë dhe Kosovës, kanë detyrën më të vështirë, të zgjedhin fotot më të mira në mbarë botën.

File:The burning mountain.jpg

Mount Kanchenjunga seen from Goechala. Photo by Yoghya, freely licensed under CC BY-SA 4.0

 

File:Liqeni Ohrit. Pogradec.jpg

Lake Ohrid. Photo by Fation Plaku, freely licensed under CC BY-SA 4.0

Burimi: wikilovesearth.org