Përfundon gara e fotografisë për vitin 2016, në të cilën paraprakisht janë janë ngarkuar 802 foto nga 100 pjesëmarrës në Shqipëri ndërsa në Kosovë 365 foto nga 63 pjesëmarrës. Brenda javës së ardhshme do të formohet një juri prej 5 anëtarësh që do të vlerësoj fotografitë dhe kontribuuesit më të mirë.

Rezultatet dhe njoftimi i fitueseve do të bëhet në javën e fundit të këtij muaji (korrik).